MEMUNATU BARRIE's profile picture MEMUNATU BARRIE

                                       Image result for glitch gif                                                                        

 

 

 

 

 

 

UNIT 7 (PART 3)

RESEARCH TASK (09/02/17)

RESEARCH TASK (09/02/17)

RESEARCH

RESEARCH

REFLECTION

REFLECTION

DOCUMENTS/PROPOSAL

DOCUMENTS/PROPOSAL

PHOTOSHOOT OF FINAL GARMENT 18/04/17

PHOTOSHOOT OF FINAL GARMENT 18/04/17

PART TWO

Reflection

Reflection

Research for Culture SWAP

Research for Culture SWAP

Research for Time Lab Project

Research for Time Lab Project

LACE PROJECT

LACE PROJECT

PART ONE

Moving images

Moving images

Reflection

Reflection

Research

Research

Tactile Structures project

Tactile Structures project

Public Art project

Public Art project